Richtlijnen schorsing van de lessen

Beste ouder/voogd/verantwoordelijke
Beste leerlingen

Hierbij de richtlijnen betreffende de schorsing van de lessen in onze scholen.

Wat betekent dit voor onze school Ensorinstituut (voltijds-deeltijds-duaal)?

Ten gevolge de richtlijnen van Scholengroep Stroom is de school gesloten vanaf 19 maart '20. Indien leerlingen noodopvang nodig hebben dan zijn wij bereikbaar op het nummer 059 500931.
Het voltallige team blijft bereikbaar via smartschool.
Deze maatregel is van kracht vanaf vrijdag 13 maart 0:00 tot en met vrijdag 3 april 2020. 

De school zal in de mate van het mogelijke voorzien in afstandsonderwijs door middel van digitale tools. We verwachten dat alle leerlingen hun smartschool raadplegen, indien dit niet mogelijk is, neem dan maandag telefonisch contact op met de school op volgend nummer 059/50 09 31.

We benadrukken dat dit geen extra vakantie is, waardoor we verwachten dat jullie tijdens deze periode ook werken voor school:

  • Leerkrachten zullen op regelmatige basis via smartschoolberichten opdrachten/projecten/lesinhouden doorgeven. 
  • Wanneer de leerkrachten vragen om taken/opdrachten digitaal in te dienen, wordt dit ook van jullie verwacht. Wanneer dit niet mogelijk is, neem telefonisch contact op met de school 059/50 09 31.
  • Aan GIP opdrachten kan volop gewerkt en geoefend worden, belangrijke deadlines zullen elkaar na de paasvakantie heel snel opvolgen.
  • Maak een goeie planning en hou je aan de deadlines.

De begeleidende klassenraden zullen later nagaan hoe de eventueel gemiste leerplandoelen alsnog kunnen behandeld worden. U krijgt hierover te gepasten tijde de nodige informatie.

Voor wat de stages betreft: alle stages zullen met ingang van maandag 16 maart 2020 geannuleerd worden.

Voor wat duaal leren en de trajecten betreft: verdere informatie komt, zowel van de directeur als van de coördinator van het deeltijds onderwijs.

Wat kunt u als ouder doen?

Blijf alert voor mogelijke symptomen bij uw kind (zoals vooral koorts, maar ook hoesten, zich grieperig voelen). Als die zich voordoen, neemt u contact op met de huisarts.

Meer informatie

Algemene informatie en veel gestelde vragen : info-coronavirus.be

Heeft u nog een vraag? Bel 0800 14689 of mail info-coronavirus@health.fgov.be

 

met vriendelijke groeten

Barbara Himpens

Directeur