Ensorinstituut

Het begint hier! Inspireer, creëer & onderneem.

Duaal Kapper - Stilist

Lessentabel

Op 1 september 2018 starten we met DUAAL LEREN Kapper-Stilist.

Dit is het vervolgtraject op Duaal leren Haarverzorging.

De opleiding duurt 1 jaar.

Omdat de opleiding voor de eerste keer georganiseerd wordt wachten wij op gegevens over de inhoud van het standaardtraject.
Standaardtrajecten bestaan uit clusters van competenties die gebaseerd zijn op de  eindtermen en de beroepskwalificaties. Competentieclusters kunnen zowel algemeen vormende als beroepsgerichte competenties omvatten.

In het standaardtraject staat welk aandeel van de opleiding besteed wordt aan de component school en aan de component werkplekleren. Dat aandeel wordt uitgedrukt in een gemiddeld aantal uren per week in het schooljaar.

Het standaardtraject geeft aan welke cluster van competenties of welke combinatie van clusters die een leerling met vrucht beëindigt, recht geven op een dilploma, beroepskwalificatie of certificaat.

Van zodra wij de info hebben over de standaardtrajecten zullen wij deze info hier plaatsen.

Lessentabel

  3° Graad
 
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
   
Totaal aantal uren