JUNIOR SALES MANAGEMENT

Lessentabel

Vanuit je eigen leefwereld laten we je kennis maken met verscheidene verkoopsituaties en de diverse verkoopskanalen.
Al in het 5de jaar heb je de keuze tussen de optie "Verkoop" en de optie 'logistiek'.

In de optie verkoop leggen we de focus op communicatievaardigheden met aandacht voor spreekvaardigheid in meerdere talen.
We maken je klaar om in de verkoop aan de slag te kunnen.

In de optie logistiek word je voorbereid op een functie in de logistiek. Je krijgt meer inzicht in het logistieke proces en je verwerft specifieke kennis over de sector.

GETUIGSCHRIFT

Na de 3° graad: studiegetuigschrift.

TOEKOMSTMOGELIJKHEDEN

De groeiende distributiesector heeft nood aan goede verkopers! De leerlingen kunnen zich eveneens vestigen als zelfstandige.
Wie ook nog het 7° specialisatiejaar
SENIOR SALES MANAGEMENT (Winkelbeheer en Etalage) volgt, behaalt het diploma van secundair onderwijs BSO.

Lessentabel

  3° Graad
 
Godsdienst/ N.C. Zedenleer 2 2
Lichamelijke opvoeding 2 2
Project Algemene Vakken 4 4
Nederlands 1 1
Frans 3 3
Engels 2 2
Toeg. informatica 2 -
Boekhouding 2 2
Toegepaste Economie 2 2
              Recht en wetgeving -
              Bedrijfseconomie -
Verkoop 6 2
              Verkoop -
              Vaktechnieken en etaleren
Public Relations - 2
Dactylografie 2 2
Stage 4 8
Optie: keuze tussen Logistiek of Verkoopskills 4 -
Totaal aantal uren 36 34