Ensorinstituut

Het begint hier! Inspireer, creëer & onderneem.

1° Leerjaar A

Lessentabel

Heb je het getuigschrift basisonderwijs behaald? Zoek je een algemeen jaar waarmee je nog alle richtingen uit kan?

In de A-stroom nemen we naast de algemene vorming  (28 uur) de tijd om ieders interesse te ontdekken.
De interessevelden in de eerste graad stromen gewoon door naar de 2de en 3de graad.
Je maakt kennis met  volgende interessevelden (3u)

* IT & Ondernemen
* Digital Art & Media
* Podiumtechnieken
* Verzorging & Esthetiek

 

We maken ook ruimte vrij voor individuele leertrajecten voor elke leerling.
Elke 
week is er voor de vakken Frans, wiskunde en Nederlands een leertraject van 2 uur Begeleid Zelfstandig Leren (BZL) ingeroosterd.

 

Je kan in het 2de jaar een gerichte keuze maken voor één van onze opties:
Moderne wetenschappen met module Podiumtechnieken
Handel
Artistieke Vorming met Digital Art &Media
Sociaal en technische vorming met module schoonheidsverzorging en Haartooi
 

INSPIREER - CREËER - ONDERNEEM!

Binnenklasdifferentiatie, begeleid zelfstandig leren en de eigen talenten aan bod laten komen moet leiden tot een verhoging van de kwaliteit.
Ook in de eerste graad staat het pedagogisch handelen van onze leerkrachten in functie van ons principe.

Aangepaste overgang van lager naar middelbaar onderwijs.
Ruime aandacht voor Techniek en Wetenschappen.
Veelvuldig ICT-gebruik.
Aandacht en zorg voor leren leren, begeleid zelfstandig leren,individuele leertrajecten, studie- en huiswerkbegeleiding.

 

Activiteiten

Lessentabel

  1° Leerjaar A
Godsdienst/ N.C. Zedenleer 2
Nederlands 5
Frans 4
Engels 2
Geschiedenis 1
Aardrijkskunde 2
Wiskunde 5
Natuurwetenschappen 1
Plastische opvoeding 1
Muzikale opvoeding 1
Lichamelijke opvoeding 2
Techniek 2
         Interessevelden:              IT & Ondernemen 3
                                                 Digital Art & Media
                                                 Podiumtechnieken  
                                                 Verzorging & Esthetiek  
Begeleid zelfstandig leren (BZL) Wiskunde/ Frans/ Nederlands 1
          
   
Totaal aantal uren 32