Artistieke vorming

Lessentabel

Dit tweede leerjaar in de A-stroom biedt je een pakket algemene basisvorming en een module Artistieke vorming aan.

Basisvorming +
4u Kunstinitiatie en
2u Digital Arts&Media

Lessentabel

  Artiestieke vorming met optie Digital Arts
Godsdienst/ N.C. Zedenleer 2
Nederlands 5
Frans 3
Engels 2
Geschiedenis 2
Aardrijkskunde 1
Wiskunde 4
Natuurwetenschappen 2
Plastische opvoeding 1
Lichamelijke opvoeding 2
Techniek 2
Kunstinitiatie 4
Digital Arts &Media 2
Muziek 1
Begeleid Zelfstandig Leren 1
Totaal aantal uren 34