Handel

Lessentabel

Dit tweede leerjaar in de A-stroom biedt je een pakket algemene basisvorming en een module Handel aan.

Theoretisch - technische opleiding met
basisvorming + aandacht voor talen en
vaardigheden in de economische richting

Lessentabel

  Handel
Godsdienst/ N.C. Zedenleer 2
Nederlands 5
Frans 3
Engels 2
Geschiedenis 2
Aardrijkskunde 1
Wiskunde 4
Natuurwetenschappen 2
Plastische opvoeding 1
Lichamelijke opvoeding 2
Techniek 2
Begeleid Zelfstandig Leren (BZL) 1
Handel (Handel/Toegepaste informatica/Dactylografie) 4
Muzikale opvoeding 1
Totaal aantal uren 32