Podiumtechnieken

Lessentabel

Dit tweede leerjaar in de A-stroom biedt je een pakket algemene basisvorming, een module Moderne Wetenschappen en een module Podiumtechnieken aan.

Basisvorming +
4u Artistieke Vorming

2u Podiumtechnieken: elektriciteit, licht en geluid

Lessentabel

  Artistieke vorming met optie Podiumtechniek
Godsdienst/ N.C. Zedenleer 2
Nederlands 5
Frans 3
Engels 2
Geschiedenis 2
Aardrijkskunde 1
Wiskunde 4
Natuurwetenschappen 2
Plastische opvoeding 1
Lichamelijke opvoeding 2
Techniek 2
Artistieke Vorming 4
Podiumtechnieken 2
Muziek 1
Begeleid Zelfstandig Leren (BZL) 1
Totaal aantal uren 34