Sociale en Technische vorming met Haartooi en Schoonheidsverzorging

Lessentabel

Dit tweede leerjaar in de A-stroom biedt je een pakket algemene basisvorming en een module Sociale en Technische vorming aan.
Via workshops laten we de leerlingen proeven van het beroep van schoonheidsspecialiste en kapper.

Algemene Vorming +

6u Praktisch - technische opleiding met
basisvorming + o.a. gezinstechnieken,
incl. praktische oefeningen

 2u  Module Schoonheidsverzorging, Haartooi

Lessentabel

  ST
Godsdienst/ N.C. Zedenleer 2
Nederlands 5
Frans 3
Engels 2
Geschiedenis 2
Aardrijkskunde 1
Wiskunde 4
Natuurwetenschappen 2
Plastische opvoeding 2
Lichamelijke opvoeding 2
Techniek 2
Muzikale opvoeding 1
Gezinstechnieken 2
Prakt. Oef. Gezinstechnieken 4
Begeleid Zelfstandig Leren (BZL) 1
Module Schoonheidsverzorging en Haartooi 1
Totaal aantal uren 36