Hotel - bakkerij - slagerij

Lessentabel

In dit 2° beroepsvoorbereidend jaar kies je, naast de gemeenschappelijke basisvorming voor  de beroepenvelden Hotel - bakkerij - slagerij.

Hotel – bakkerij – slagerij 18uur
Theorie en praktische oefeningen
Hotel- bakkerij - slagerij

Lessentabel

  HBS
Godsdienst/ N.C. Zedenleer 2
Plastische opvoeding 1
Lichamelijke opvoeding 3
Project Algemene Vakken
Nederlands - Geschiendenis - Wiskunde - Natuurwetenschappen - aardrijkskunde

 
8
Frans 2
Hotel - bakkerij - slagerij 18
Totaal aantal uren 34