Ensorinstituut

Het begint hier! Inspireer, creëer & onderneem.

Haarzorg / Mode

Lessentabel

In dit 2° beroepsvoorbereidend jaar kies je, naast de gemeenschappelijke basisvorming voor  de 2 beroepenvelden Haarzorg / mode.

Haarzorg
9 uur

Theorie Haarzorg +
Praktische oefeningen

Mode 9 uur
Theorie Mode +
Praktische oefeningen

 

 

Activiteiten

Lessentabel

  VVM
Godsdienst/ N.C. Zedenleer 2
Plastische opvoeding 1
Lichamelijke opvoeding 3
Project Algemene Vakken
Nederlands - Geschiendenis - Wiskunde - Natuurwetenschappen - aardrijkskunde

 
8
Frans 2
Haarzorg 9
Mode 9
Totaal aantal uren 34